top of page

Sídlo společnosti

Vodičkova 710/31

110 00 Praha 1

IČ: 01626230

DIČ: CZ01626230

Najdete nás

Kancelář

Churchill Offices II

Italská 2584/69

120 00 Praha 2

Kontakt na prodejce

veronika@modernimalin.cz

+420 734 772 992

Dotazy k projektu

  • Instagram
  • Facebook

Nadčasová architektura

Architektura domů je funkční a osobitá zároveň. Zajímavostí bytových domů je předsazená strukturální konstrukce, která plní hned několik funkcí – nese lodžie a balkony, slouží pro umístění vertikální zeleně a domy vizuálně zjemňuje. Domy mají zelené střechy, řešení pro využití alternativních zdrojů energie a jsou navrženy ve standardu nízkoenergetických staveb. Bezprostřední okolí nabízí velké množství rekreačních ploch a zeleně, zázemí pro společenské i sportovní vyžití.

Funkce se snoubí s estetikou

Rodinné domy byly rovněž navrženy tak, aby respektovaly požadavky na bydlení mladých rodin a zároveň vizuálně i technicky korespondovaly s celkovým záměrem. Celkový návrh zástavby byl dělán efektivně s účelem minimalizace uhlíkové stopy. Více o architektuře

Rodinné domy

Pro návrh projektu Moderní Malín jsme zpracovali komplexní zastavovací studii celého území této rozvojové lokality. Lokalitu jsme rozdělili na šest samostatných funkčních etap, v nichž jsou zastoupeny všechny typy bydlení. Můžete si vybrat z dostupných startovacích i větších rodinných bytů v bytových domech, velkorysých bytů ve viladomech nebo některý z řadových rodinných domů.

Etapy projektu

Kontaktujte nás

Máte zájem o bydlení?

Zavolejte nám: +420 734 772 992

Nebo nám zanechte svůj kontakt.

V první etapě jsme navrhli zástavbu 22 řadových rodinných domů se šikmou střechou tak, aby co nejlépe navazovala na stávající zástavbu Malína, a přitom jsme zde použili moderní udržitelné technologie. Výstavba ekodomů právě probíhá.

ETAPA I

Ve druhé etapě jsme použili již moderní funkční design 10 rodinných ekodomů, které splňují nejpřísnější požadavky na ekologii a udržitelnost. Na části našich pozemků vybudujeme také cyklostezku. Získali jsme stavební povolení a nyní probíhá příprava výstavby a prodeje.

ETAPA II

Ve třetí etapě projektu jsou navrženy 4 samostatné nízkoenergetické bytové domy s funkčním parterem a podzemním parkováním. Součástí výstavby je multifunkční hřiště, kavárna a pekárna a cyklostezka. Předprodej bytů byl zahájen.

ETAPA III

Ve čtvrté etapě jsou navrženy typologicky stejné moderní domy jako ve druhé etapě a současně jsme zde navrhli lékařský dům s obchody v přízemí, školku a několik menších viladomů. Prodej pozemku je v jednání.

ETAPA IV

Pátou etapu jsme koncipovali jako místo pro aktivní trávení volného času stávajících i budoucích obyvatel Malína a Kutné Hory s množstvím sportovních aktivit, bistrem, biotopem, domem pro správce a veřejnými toaletami. Zažádali jsme o směnu pozemku s pozemkovým úřadem ČR.

ETAPA V

V poslední etapě jsme navrhli modulární parkoviště typu P+R, cyklostezku a navazující cyklověž, přístup k podchodu na stanici vlaku Kutná Hora – hlavní nádraží. Pozemek je ve vlastnictví města Kutná Hora, plánujeme jednání o podmínkách spolupráce pro výstavbu parkovacího domu.

Kolem celého projektu plánujeme zrealizovat cyklostezku, která naváže na podchod směrem do centra Kutné Hory a na druhou stranu k zámku Kačina.

ETAPA VI

Ekologie

Udržitelnost

Dostupnost

Inovativní, ekologická a úsporná řešení

V celém návrhu projektu Moderního Malína sledujeme 3 hlavní zásady:

Při návrhu bytových domů, stejně tak rodinných domů i dalších částí projektu Moderní Malín, jsme se snažili v maximální míře aplikovat principy modrozelené architektury. 

Bytové domy jsou navrženy jako nízkoenergetické. Vyrábíme vlastní elektrickou energii díky využití fotovoltaických panelů na střechách domů a na fasádních lamelách. Vyrobenou energii používáme na ohřev teplé užitkové vody, případně její další skladování v bateriovém uložišti.

Pro vytápění je navrženo použití tepelných čerpadel, současně snížení energetické náročnosti a ochrana před hlukem z exteriéru je zajištěna rekuperací s výměnou vzduchu.

V letních měsících tepelný komfort v bytech bude zlepšovat aktivní venkovní stínění v kombinaci s ozeleněním fasád a střech, díky čemuž bude bráněno nadměrnému ohřevu interiérů domů. Současně během horkých dní bude možné vzduch přiváděný do interiéru bytu lehce ochladit díky rekuperaci.

Důraz na ekologii

Rodinné domy budou vybaveny fotovoltaickými panely na střeše, bateriovým úložištěm, tepelným čerpadlem, rekuperací vzduchu, wallboxem pro nabíjení elektromobilů, případně pasivními systémy proti pronikání tepla ze slunečného záření a rekuperace tepla z šedých odpadních vod. Pro uživatele elektromobilů nebo elektrokol budou vybudované nabíjecí stanice.

Rodinné eko domy

V rámci projektu je navrženo aktivní zadržování dešťové vody v krajině a její plné využití pro zpětnou zálivku zeleně v parteru. Taktéž pro zalévání velkého množství zeleně jsou navrženy 4 samostatné studny, které v období extrémního sucha nahradí možný nedostatek dešťové vody. Bude tak vždy zajištěna zálivka společné zeleně.

Naopak, v období silných dešťů v případě naplnění kapacity retenčních nádrží bude voda odpouštěna do připravených suchých poldrů v rámci úpravy terénu, kde dojde k jejímu zadržení a postupnému odpaření.

Myslíme i na vodu

V současné době ještě prověřujeme další možnosti alternativních zdrojů energie využitím rekuperace tepla z šedých odpadních vod a možnosti využití tepelných čerpadel ze země (zemní vrty). V případě zapojení některých z těchto dodatečných prvků máme ambici se pohybovat v energetické třídě A u bytových domů.

Analyzujeme rovněž na možnosti využití komunitní energetiky pro celý záměr Moderní Malín a jeho blízké okolí.

Inovace znamenají úsporu

Občanská vybavenost

Na základě analýzy občanské vybavenosti v Malíně jsme vypracovali udržitelný a efektivní návrh. Záměrem je vytvořit společensky funkční čtvrť, ve které pulzuje život a která propojuje Malín s Kutnou Horou.

Parter (přízemí) bytových domů je řešen jako zelený veřejný prostor dělený na pobytové plochy, místo pro sdílené záhony pro pěstování zeleniny, piknikové terasy pro grilování nebo rodinné oslavy či dětská hřiště pro nejmenší, ale i aktivní sportovce. V srdci parteru je umístěna kavárna a pekárna s pobytovou střechou doplněné o umění ve veřejném prostoru.

Příjemné místo pro život

Plánujeme výstavbu nové školky v Malíně minimálně o dvou třídách. V současné době vyhodnocujeme její nejlepší umístění v projektu v návaznosti na veřejný prostor a její interakci s okolní zástavbou. Zastavovací studie počítá ve čtvrté etapě s výstavbou lékařského domu s malými obchody v přízemí. Veškeré nákupy si už nyní můžete pohodlně zařídit v 1,5 km vzdálené obchodní zóně, kde nakoupíte vše, co potřebujete.

Školka a další zázemí

V 5. etapě plánujeme na 7 500 metrech čtverečních vytvořit místo pro aktivní trávení volného času, výstavbu dvou multifunkčních sportovišť, work-outu, cvičících prvků pro seniory, dětských hřišť podle různých věkových kategorií, lezecké stěny, moderního bistra pro příjemné posezení, biotopu s jezírkem a piknikové části.

Nezapomeneme samozřejmě na individuální klidové zóny nebo místo pro parkování a nabíjení vašeho elektrokola. Protože myslíme také na čistotu a správu celého areálu, zajistíme zázemí pro správce a vybudujeme veřejné toalety.

Sportovní hřiště pro malé i velké

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktních formulářů.

Rádi Vám poradíme a poskytne všechny důležité informace.

ETAPA I

Právě probíhá výstavba 22 řadových ekodomů.

MÁM ZÁJEM

O DŮM

ETAPA II

10 řadových eko-domů.

Máme stavební povolení. Prodej

a výstavba v přípravě.

ETAPA IV

Prodej pozemku

v jednání.

ETAPA III

4 bytové domy, kavárna s pekárnou, multifunkční hřiště. Předprodej bytů zahájen.

MÁM ZÁJEM

O BYT

ETAPA V

7 sportovišť, bistro, biotop, lezecká stěna. Zažádali jsme o směnu pozemku
s pozemkovým úřadem ČR.

ETAPA VI

Pozemek města Kutná Hora. Plánujeme jednání o podmínkách spolupráce pro výstavbu parkovacího domu.

Kutná Hora - hlavní nádraží

rekonstrukce nádraží je naplánována na rok 2025

Výjezd z města na Kolín, Čáslav, Přelouč a dále.

Směr centrum

Kutná Hora

bottom of page