top of page

Moderní Malín a UNESCO

Aktualizováno: 16. 11. 2023

Leží zcela mimo ochranné pásmo


Ve vyjádření Českého národního komitéru ICOMOS zaznělo, že projekt společnosti MARLO na rezidenční čtvrť v Kutné Hoře je v rozporu s doporučením UNESCO. Ve skutečnosti je záměr umístěný zcela mimo ochranné pásmo památky zapsané na seznam světového dědictví. V souladu s územním plánem Kutné Hory je umístěn do lokality, kterou samo město označilo jako rozvojovou lokalitu pro bytové domy.Podle oslovených odborníků na památkou ochranu projekt výstavby v Malíně neleží na území statku světového dědictví UNESCO Kutná Hora: historické centrum města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, a není ani součástí jejího ochranného pásma, tzv. nárazníkové zóny. Ta byla vymezena v souvislosti se zápisem statku mezi památky světového dědictví velice rozsáhle a na území násobně větším, než kde se rozkládá vlastní památka světového dědictví. Děje se tak právě proto, aby byly mezinárodně uznané památkové a kulturní hodnoty dlouhodobě spolehlivě ochráněny.

"Prohlášení ICOMOS je podle námi oslovených odborníků názorem, který se neopírá o právo. Jde o zcela nepřiměřenou a v zásadě nezákonnou snahu přenášet požadavky na památkově chráněná území dle českého památkového zákona či mezinárodních úmluv o památkách světového dědictví UNESCO i na volné a takto nijak nechráněné úseky krajiny. Takový názor může národní komitét jistě svobodně projevit, je však třeba říct, že je to zcela bez vazby na jakákoliv platná právní pravidla a že jde o manipulaci s veřejným míněním," uvedl Martin Louda, jednatel společnosti MARLO.

17 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page