top of page

Odborníci se shodují

Záměr společnosti MARLO přináší do stávající méně atraktivní lokality u kutnohorského hlavního nádraží kvalitní zelenou architekturu a dostupné bydlení s minimalizací ekologické stopy. Zároveň přináší koncepční řešení. Dokládají to posudky odborníků na architekturu a urbanismus.

“Kde jinde by mělo dojít k intenzivní zástavbě, nežli v blízkosti dopravního uzlu. Studie průkazně dokládá v zákresu pohledu z místa prvního ochozu u chrámu Sv. Barbory, že nedojde kvizuálnímu narušení hodnot městské památkové rezervace.“

Ing. arch. Oleg Haman, architektonická a projektová kancelář CASUA

„Bytové domy jsou navrženy jako energeticky efektivní a využívají moderní technologie jako tepelná čerpadla nebo fotovoltaické panely. Kvalitní vnitřní prostředí je dosaženo jak nuceným větráním s rekuperací tak například exteriérovým stíněním.“

‍Karolína Barič MSc., Ing. arch. Jana Moučková, ZERO Architecture

„Na území projektu není ustavena ochrana dle památkového zákona, ani jiná ochrana kulturního dědictví založená na mezinárodních smlouvách. Nenachází se zde kulturní památka, není zde zřízena plošná územní památková ochrana, nenachází se zde ochranné pásmo ani nárazníkové pásmo.“

‍PhDr. Josef Holeček, odborník na metodiku památkové péče

„Jedná se o území s vysokým urbanistickým potenciálem, neboť je chystána investice víc než 2 mld. korun do nového vlakového nádraží Kutná Hora – hlavní nádraží včetně nového podchodu směr Malín. Nabízí se tak možnost vytvořit v okolí nádraží urbanistickou strukturu odpovídající nástupu do města významu Kutné Hory.“

‍Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA, odborný asistent ČVUT, ‍Med Pavlík architekti

„Pro někoho možná paradoxně jde o environmentálně nejohleduplnější typ bydlení. Vysoké budovy šetří plochu skutečné přírodní a zemědělské krajiny. Dostupnost nádraží zase kilometry ujeté v autech.“

‍B. Arch. Peter Bednár, architektonická kancelář Jakub Cígler Architekti

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page