top of page

Rozhovor s investorem

Aktualizováno: 16. 11. 2023

Vytvoříme kvalitní bydlení i podmínky na volný čas


Jednatel společnosti MARLO Martin Louda v rozhovoru vysvětluje celý záměr a historii jeho vzniku, za kterou jsou dva roky jednání s kutnohorskými úřady. “Vytváříme udržitelné bydlení s důrazem na kvalitní veřejný prostor,” říká.


Původní rozhovor vyšel na stránce svobodainfo.cz


Mohl byste v krátkosti představit Váš malínský projekt?

Jde o komplexní investiční záměr pro lokalitu v blízkosti hlavního nádraží v Kutné Hoře, což je i podle potvrzení významných urbanistů důležité místo pro další rozvoj města. Výsledkem bude moderní udržitelná lokalita určená k bydlení a s velkým důrazem na kvalitní veřejné prostranství a navazující občanskou vybavenost v podobě školky, domova pro seniory, veřejného sportoviště či kavárny. Součástí našich dalších plánů je také veřejné parkoviště, které budou moci Kutnohorští využít k parkování u nádraží, a v neposlední řadě také nová, a hlavně bezpečná cyklostezka.Váš projekt nedávno rozvířil debaty politiků i občanů, přitom od vašeho zástupce na zastupitelstvu v červenci zaznělo, že o záměru s městem i s úřady jednáte už dva roky. Jak to tedy je?

Poprvé jsem se informoval na stavebním úřadě a odboru územního plánování na možnost výstavby bytových domů na pozemku v Malíně v květnu 2021 a s naším záměrem jsem rámcově seznámil tehdejší vedení města v říjnu 2021. Vypracovali jsme urbanistickou studii celé rozvojové plochy kde v části pro bytovou výstavbu jsme navrhli zástavbu se dvěma bytovými domy a osmi vila domy. V lednu 2022 jsem ale byl ze strany vedoucího stavebního úřadu a zástupce odboru územního plánování informován, že náš projekt není v souladu s územním plánem, protože má příliš velkou zastavěnost plochy. Celý projekt jsme proto přepracovali a vedle části s rodinnými domy tak zahrnuje i čtyři vícepatrové bytové domy. K této podobě projektu jsme o rok později, tedy v říjnu 2022 dostali souhlasné stanovisko, že takto je to už podle územního plánu v pořádku a že můžeme začít podnikat kroky k jeho realizaci.Postupovali jste tedy v souladu s platným územním plánem. Z červencového zasedání zastupitelstva vyplynulo, že zastupitelé zřejmě nevěděli, že územní plán umožňuje vybudování takového projektu.

Upřímně řečeno, územní plány jsou poměrně složitá věc a ani naši architekti, kteří připravovali první návrh z něho nevyčetli, že je povinná tak nízká –zastavěnost. Podle platného územního plánu je to jen 18 procent, což je pro bytovou výstavbu nezvykle limitující. Abychom tedy území efektivně využili, navrhli jsme vícepatrové domy, což územní plán Kutné hory umožňuje. V Malíně jsme zcela mimo historické centrum, na kraji města v údolí a vedle stanice hlavního nádraží. Výška plánovaných budov proto nepřesáhne panorama městských dominant ani nijak nenaruší krajinný ráz této oblasti. Díky malé zastavěnosti území navíc zbývá mnohem více prostoru pro zeleň a veřejný prostor, což je i součástí našeho návrhu. Právě na kvalitní práci s okolím a přínos výstavby nad rámec bydlení dbáme u každého projektu.Současné vedení města s vámi jedná o příspěvku na občanskou vybavenost. Na čem jste se dohodli?

Jednáme s panem starostou Seifertem, který klade velký důraz na to, že se jako investor musíme zapojit do budování související infrastruktury. To zcela respektujeme a od začátku jsme s tím počítali. Dohodli jsme se proto, že mateřskou školku, která je součástí projektu, předáme k užívání městu. Počítáme také s tím, že pro obyvatele celé Kutné Hory vznikne v místě atraktivní moderní hřiště, o které jsme připraveni se starat. Součástí našich širších plánu do budoucna je navázat celý projekt na infrastrukturu plánované rekonstrukce hlavního nádraží a s městem dále jednáme o řešení parkování zejména pro Kutnohorské občany využívající vlakovou dopravu nebo o napojení cyklostezky.V jaké fázi výstavby nyní jste?

První rodinné domy v lokalitě už stavíme, u dalších částí projektu čekáme na stavební povolení. Pro část projektu s bytovými domy máme dokončenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a kladné souhlasy dotčených orgánů státní správy. Nyní čekáme na souhlas odboru majetku města, kterému nebrání žádné zákonné důvody v kladném rozhodnutí. Celý projekt je připravený zcela v souladu se všemi předpisy.Jak dlouho tedy potrvá, než se takzvaně kopne do země?

Do konce září plánujeme s architekty začít pracovat na dokumentaci pro stavební povolení. Začít stavět další etapy bychom chtěli do konce příštího roku.Jaký tedy bude nyní další postup? V jaké fázi je jednání s vedením města?

Dokončujeme dohodu s Kutnou Horou, která se týká našich závazků vůči městu, zejména jde o onu zmíněnou školku. Za sebe věřím, že dohoda bude vyjednána do zářijového zasedání zastupitelstva Kutné Hory, kde chceme celý projekt představit zastupitelům. Zároveň usilujeme o setkání s osadním výborem v Malíně, kterému bychom rádi vše ještě do září ukázali a rozptýlili jejich obavy. Věřím, že až všem projekt v detailu představíme, ukáže se, že máme společný cíl a tím je prosperita Kutné Hory a jejich stávajících i budoucích obyvatel. Pokud se mají města v České republice rozvíjet a posouvat životní úroveň pro své občany, nemohou se bát moderních projektů. Navíc, když jsou v souladu se všemi zákonnými normami i územním plánem dané lokality.14 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page